Pretraživanje
Izdvojeni dokumenti

Plan aktivnosti na pulskim tržnicama za 2019. godinu 

Plan dogadjaja Trznica doo Pula za 2019_19082019.pdf (767.4 KB)

08.06.15.

Pulski studenti u obilasku lokalnih OPG-a

U ponedjeljak, 8. lipnja, u 8.55 ispred zgrade Policijske postaje Pula okupit će se ponovo studenti Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (FET) i predstavnici Tržnice d.o.o. Pula kako bi posjetili lokalna Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Suradnja ovih institucija započela je tijekom travnja. Naime, tada je održan stručni posjet studenata FET-a poduzeću Tržnica d.o.o. Pula koji je bio organiziran u sklopu izbornog kolegija Praktikum I. Ovaj izborni kolegij se izvodi na III. godini preddiplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Marketinško upravljanje.

U ponedjeljak će organiziranim autobusom studenti i profesori obići 3 OPG-a u okolici Pule i to, OPG Vidulin na Valmadama, OPG Jurković u Pomeru i OPG Zohil također u Pomeru.
Obilazak OPG-a trajat će oko 2 sata, a studenti će imati priliku na licu mjesta vidjeti gdje nastaje povrće koje stiže na pulske tržnice.

Na ovom kolegiju ukupno je 17 studenata, a kolegij izvode nastavnici Katedre za marketing FET-a: doc.dr.sc. Dražen Alerić, doc.dr.sc. Dragan Benazić, prof.dr.sc. Danijela Krizman Pavlović, izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat te doc.dr.sc. Erik Ruzić.

Ovo je prigoda da se i na praktični način povežu Tržnica d.o.o. Pula i pulski FET.